prawo podatkowe etel pdf

 
Tytuł:prawo podatkowe etel pdf
Url:https://skpn.pl/Prawo-podatkowe-podreczniki-289
Opis: 
 Nowa definicja pierwszego zasiedlenia wpływająca na zwolnienie w dostawie nieruchomości. Do sprzedani książki oz mianach w VAT. W okresie od 1 września 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać istotne przemiany VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2020 r., 1 listopada 2020 r.. 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja naświetla w sposób chronologiczny pojedyncze zmiany, jakie wchodzą w życie w tych terminach, dokonując ich szczegółowego i przejrzystego omówienia. Wchodzące w życie zmiany to, m.in. utworzenie centralnego Wykazu podatników Vat dla celów ich weryfikacji, sankcje za nierespektowanie danych kontrahentów z ww. Wykazu, wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla. 150 grup towarów i usług, w tym robót budowlanych również wyznaczenie sankcji za nieprzestrzeganie wymogów takiej płatności, likwidacja odwrotnego zadłużenia w obrocie krajowym, ustanowienie innowacyjnych załączników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi, w tym, min. na czasopisma i e-booki, zmiany w rozliczeniach importu towarów, zmiany w obszarze tzw. „pakietu paliwowego. Zapraszamy na naszą stronę Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej nabywcy

 

This template downloaded form free website templates