pomoc społeczna dla bezrobotnego bez prawa do zasiłku

 
Tytuł:pomoc społeczna dla bezrobotnego bez prawa do zasiłku
Url:https://prawoo.pl/pomoc-spoleczna,160
Opis: 
 Przeczytaj pomoc społeczna jaka kwota posiadany przez jednostkę pomocy społecznej mienie trwały wraz z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury również gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty działalności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami na czym polega pomoc społeczna odpisów umorzeniowych albo amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka skalarna może przyswajać stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych czy też stawki określone przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym pomoc społeczna ile wynosi daje możliwość indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

 

This template downloaded form free website templates